Teologiens analogi

What is Teologiens analogi?

Vivian og Katherine finner sammenligninger mellom tro og anologier de finner i hverdagen og personlige opplevelser.