Livsmestring

Der er mange skadedyr i tankelivet som plagar oss i kvardagen. Det handlar om ødeleggende og usanne tanker om oss sjølv eller andre. Det er viktig å følge med på tankane våre, og øve oss i å forholde oss til virkeligheten også når den ikkje er som vi skulle ønske det, seier Kjell Aanensen i denne delen av serien livsmestring

What is Livsmestring?

Serien «Livsmestring» handler om det å leve sammen. Det være seg i par, i familie og med venner. Kjell Aanensen er en erfaren diakon, kursholder og samtalepartner som i årtier har jobbet med emnene som vi tar opp i denne serien. Anne Birgitte Lillebø Bøe samtaler med han og han deler av sin kunnskap og erfaring.