Evangelieforklaringer med pater Arne Marco

Evangelieforklaringer med pater Arne Marco
Velkommen til "Evangelieforklaringer med pater Arne Marco", hvor vi tar utgangspunkt i dagens evangelietekst.

Dagens evangelium Joh 6,22–29

På den tid stod folk igjen nede ved sjøen, de hadde sett at det bare hadde vært én båt der, og at Jesus ikke hadde fulgt med disiplene ombord, men at disse var dratt avgårde alene. Nå kom det imidlertid båter fra Tiberias og la til i nærheten av det stedet hvor folket hadde holdt måltid på brødene. Og da mengden så at Jesus ikke var der, og ikke hans disipler heller, gikk de selv ombord i båtene for å dra til Kafarnaum og lete efter Jesus. Og da de fant ham på den andre bredden, spurte de ham: «Rabbi, når kom du hit?» Jesus svarte dem:

«Sann disse mine ord! Dere leter efter meg, ikke fordi dere har sett jærtegn, men fordi dere fikk stillet deres sult på brød. Men nå skal dere arbeide, ikke for den mat som forgår, men for den mat som forblir og gir evig liv - den som Menneskesønnen vil gi dere. For ham har Gud, Faderen, merket med sitt segl.» De sa da til ham: «Hva er det da for et verk, det arbeid Gud venter av oss?» Jesus svarte: «Å tro på ham Gud har utsendt, det er det verk Gud krever.»

Stemme: P. Arne Marco Kirsebom
Regi og produsent: Pål Johannes Nes
© EWTN Norge 2023
Bibeltekst er hentet fra Bibel 2011 © Bibelselskapet

Om p. Arne Marco
P. Arne Marco er kansler og stiftskapellan i Tromsø Stift hvor han ble inkardinert 2. februar 2022.P. Arne Marco har en lisensiat grad i dogmatikk. Hans Urs von Balthasar er en sentral person i p. Arne Marco sin teologiske formasjon.
 
Følg p. Arne Marco på hans blogg her

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Creators & Guests

Host
P. Arne Marco Kirsebom
P. Arne Marco har det åndelige ansvaret for EWTN Norge. Han har flere ganger i uken evangelieforklaringer i tillegg til å fast delta i programmet «Ukens samtale». P. Arne Marco har en lisensiat grad i dogmatikk.
Editor
Pål Johannes Nes
Pål Johannes Nes er ansvarlig redaktør for EWTN Norge og St Rita Radio. Han er medlem av Norsk redaktørforening.

What is Evangelieforklaringer med pater Arne Marco?

Velkommen til "Evangelieforklaringer med pater Arne Marco", hvor vi tar utgangspunkt i dagens evangelietekst.
Pater Arne Marco vil dele sine refleksjoner og tolkninger av evangelietekstene, og du kan lytte til nye episoder hver mandag til fredag i vår podkast.
Vi håper at "Evangelieforklaringer med pater Arne Marco" vil hjelpe deg å vokse i troen og styrke din forståelse av evangelietekstene.