RøverRadion

ADVARSEL: Denne episoden av RøverRadion inneholder beskrivelser av selvskading og selvmord.

RøverRadion har, i likhet med Sivilombudet, KDI, ansatte på Bredtveit, media, forskere og rapportskrivere, fortalt om en svært krevende situasjon på Bredtveit kvinnefengsel over lang tid. Det toppet seg forrige uke, som gjorde at VG skrev denne artikkelen.

Hør Røverne fortelle hvordan de selv oppfatter situasjonen i denne ekstraepisoden av RøverRadion. 

What is RøverRadion?

Norsk fengselsradio som lages fra innsiden av murene med innsatte bak mikrofonen.