אמונה בעידן הספק

שיחה זו עוסקת בממון כמופת לאמונה היונקת מתודעת הרבים ומוחזקת בתודעת היחיד

Show Notes

שיחה זו עוסקת ביסודות אמונת הממון החוצה את כל הגדרים והגבולות, דהיינו משותפת לכל בני האדם ומאפשרת בעלות על העולם הממשי באמצעות אמונה משותפת בהסמלת ערכים. השיחה גם דנה בפרטים ספציפיים שונים של אמונת הממון כמו האברא-כדברא של ממון בגזירת הריבון, נכסים מניבים ושעבודים, חוקים וכפייה, חוזים ועוד. 

What is אמונה בעידן הספק?

תוכן הסדרה: קרדולוגיה של המציאות: צורתה ותכניה של אמונה. אמיתות קאנוניות מול אמיתות חלקיות המגששת אחרי הבנה. המבנה התודעתי של האמונה, ליפופה של המציאות בתודעה ובורותו המהותית של היחיד הארוג וספון בתודעתם של אחרים כפי שזו משתקפת בתודעתו. סדרה זו בוחנת את האמונה מכל צדדיה וסוקרת את ברירות המחדל של האמונה בעידן הספק.
ניתן להזמין עותק מודפס או אלקטרוני של הספר "אמונה בעידן הספק" אצל רינה פלד 0547-363005