אמונה בעידן הספק

פרק זה סוקר היבטים שונים של עוצמת ההשפעה של דעתם של אחרים על דעתו של היחיד

Show Notes

פרק זה דן בהרחבה בדעת הרוב ודעת הקרוב מצד ההשפעה על האופן שבו אנו תופסים ידע או מושגים על העולם כאמינים. הפרק דן בכוחם העצום של הקונצנזוס ושל סמכות מקור הידע להשפיע על דעתנו ועל הנכונות שלנו לקבל דברים. כמו כן דנה שיחה זו בנטייה האנושית להתבטל בפני סמכות ובהשגות שונות שיש לדת על המדע

ניתן להזמין עותק מודפס או אלקטרוני (PDF) של הספר "אמונה בעידן הספק" אצל רינה פלד 0547-363005

What is אמונה בעידן הספק?

תוכן הסדרה: קרדולוגיה של המציאות: צורתה ותכניה של אמונה. אמיתות קאנוניות מול אמיתות חלקיות המגששת אחרי הבנה. המבנה התודעתי של האמונה, ליפופה של המציאות בתודעה ובורותו המהותית של היחיד הארוג וספון בתודעתם של אחרים כפי שזו משתקפת בתודעתו. סדרה זו בוחנת את האמונה מכל צדדיה וסוקרת את ברירות המחדל של האמונה בעידן הספק.
ניתן להזמין עותק מודפס או אלקטרוני של הספר "אמונה בעידן הספק" אצל רינה פלד 0547-363005