Velfærdsprofeten

I dag skal vi tale om psykisk lidelse, om at være patient, pårørende og professionel i psykiatrien – og om hvordan man kommer sig. Vi skal tale om recovery, som netop betyder 'at komme sig'.

I størstedelen af psykiatrien arbejder man i dag i en recovery-orienteret tankegang. Recovery som behandlingstilgang er et brud med tidligere tiders mere deterministiske diagnoseorienterede forståelse af psykisk lidelse. Fokus og formål for behandlingen er, at patienterne udvikler sig, så de bliver i stand til at indgå i det almindelige samfund i modsætning til tidligere tiders langvarige indlæggelser på isolerede totalinstitutioner. Recoverytilgangen giver myndiggørelse, men også ansvarliggørelse af patienter og pårørende. Netop inddragelse af pårørende er centralt og det bygger på, at flere undersøgelser viser, at inddragelse af pårørende er afgørende for, hvorvidt og hvor hurtigt patienten bliver rask.

Dagens gæster er adjunkt Anja Kammacher, som har års erfaring i at arbejde og undervise i recovery, og Sara, som har en kæreste, der har årelang erfaring som patient indenfor psykiatrien.

What is Velfærdsprofeten?

Københavns Professionshøjskole vil bidrage til at udvikle svar og viden, som de kommende år vil præge vores velfærdssamfund. I podcasten Velfærdsprofeten undersøger værterne Lotte Andersen og Maja Haack aktuelle problemstillinger, ny viden og udvikling på velfærdsområdet til lærere, sygeplejersker, socialrådgivere, pædagoger, ledere, sygeplejersker – og alt der i mellem.
Det sker i samtaler med forskere og fagprofessionelle, der brænder for at gøre en forskel gennem deres fag og profession. Du får viden om de nyeste vidensbaserede løsninger på velfærdsudfordringer, både fra et praktisk og et teoretisk udgangspunkt.
Podcasten er for dig, der interesserer dig for udvikling på dit eget fagfelt - og for dig, som er interesseret i velfærd i alle afskygninger.