USN PfDK

{{ show.title }}Trailer Bonus Episode {{ selectedEpisode.number }}
{{ selectedEpisode.title }}
|
{{ selectedEpisode.title }}
By {{ selectedEpisode.author }}
Broadcast by

Denne episoden handler om å bruke brevmetoden og ITP-metoden som måter å utvikle egen og kollegers praksis. Hvordan går man frem og hvilket utbytte kan man forvente med disse metodene? Episoden er en samtale mellom professor Halvor Bjørnsrud, førsteamanuensis Gunstein Egeberg og førstelektor Elisabeth Stenshorne, alle fra USN.

Show Notes

Denne episoden handler om å bruke brevmetoden og ITP modellen som måter å utvikle egen og kollegers praksis. Hvordan går man frem og hvilket utbytte kan man forvente med disse metodene? Episoden er en samtale mellom professor Halvor Bjørnsrud, førsteamanuensis Gunstein Egeberg og førstelektor Elisabeth Stenshorne, alle fra USN.

What is USN PfDK?

Denne podkasten tar opp temaer knyttet til lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse (PfDK).
Podkasten er i hovedsak knyttet til USN sine studietilbud i PfDK