St.Augustins bekjennelser

I dagens episode snakker vi med p.Khiem sogneprest i Vår Frue Kirke i Ålesund om fasten.
Vi tok opp episoden på fastelavens søndag, og p.Khiem forteller litt om fastelavens søndag.

Fasten handler om å ta et avbrekk og gi avkall på noe, og med det vi gir avkall på har vi muligheten til å fylle det med noe annet. I fasten prøver vi å komme oss nærmere Gud gjennom bønn, faste og almisser.

Jesus fastet i 40 dager før hans lidelsesdag, og vi følger han som forbilde!

La fastetiden være en tid der vi gir avkall på noe, og lar det avkallet gjøre at vi kan gjøre noe annet for å bli Kristus lik!

God fastetid!

Hellige Augustin
Be for oss

Følg oss på sosiale medier
👉Facebook: https://www.facebook.com/Staugustinsbekjennelser
👉Instagram: https://www.instagram.com/staugustinsbekjennelser/
🌐Nettside: https://www.sanktaugustin.no/

What is St.Augustins bekjennelser?

St. Augustins Bekjennelser er en katolsk mediaorganisasjon som sprer, uttrykker og forklarer Kirkens Tro gjennom videoer, podcast, foredrag, og artikler. St. Augustins bekjennelser deler samtaler med prester, ordensfolk og lekfolk, slik at man kan vokse og bli styrket av den Katolske kirkes lære og tro. CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT,CHRISTUS IMPERAT!