BartJS Podcast

I den andre dropleten for dagen er det Christian som har tatt med seg et tema han har tenkt mye på. Hvordan kan vi lage API-er som er isolert fra avhengigheter og kan sees på som uavhengige av miljøet de kjører i? Hør mer om det i dagens episode!

What is BartJS Podcast?

BartJS Podcast. Javascript Meetup i Trondheim. Etter hver Meetup vil vi invitere foredragsholdere til en uformell prat om det de har holdt foredrag om. Shownotes: http://bartjs.io/tag/podcast-episode/