Flow Akatemia

Filosofi, tietokirjailija, tuottaja ja yrittäjä Lauri Järvilehto saapui keskustelemaan kanssamme oppimisesta, luovuudesta ja flow'sta niin yksilön kuin yhteisönkin tasolla. Jakson aikana tarkastellaan muun muassa Montessori-pedagogiikkaa, yksilölähtöistä oppimisen iloa, luovaa prosessia sekä flow'n ja haasteen suhdetta. Jakson aikana nostetaan tapoja luoda hyviä edellytyksiä luovuudelle sekä käydään läpi käytännön vinkkejä esimerkiksi parempaan brainstormaukseen.

[02:20] Laurin musiikkitaustasta
[04:45] Miten hahmotat flow'n?
[05:30] Ihmisen luontainen tarve nostaa tehtävän haastavuustasoa
[08:28] Päihteet ja flow
[10:47] Taitojen harjoittaminen > Kemiallinen oikotie
[12:15] Onko flowhakuisuus ollut merkittävästi osana elämää?
[18:15] Montessoripedagogiikka ja oppimisen flow
[24:25] Koulun kehittämisestä
[30:10] Pänttäämisen rooli
[32:45] Oppimisen ja täyttymyksen suhde
[33:54] Erilaisia käytännön ja teorian lähestymistapoja oppimiseen ja opettamiseen
[41:20] Mitä luovuus on?
[45:00] Miten luovuutta voidaan tukea/jarruttaa?
[46:34] Kyllä ja Ei luovuudessa
[49:15] Anekdootteja rajan vetämisestä luovassa prosessissa
[52:05] Hyvä ja huono brainstormaus
[59:10] Miten edistää uusien ideoiden syntymistä?
[60:39] Miten rakentaa luova flow?
[63:00] Lapsen asenne ja asiantuntijaidentiteetin haasteet
[67:00] Ryhmän flow
[69:00] Loppuwräpit‍

Intron biitti: https://soundcloud.com/l-ba

What is Flow Akatemia?

Podcast, joka keskittyy jakamaan moninäkökulmaisesti ajatuksia ja oppeja flow-tilasta ja viisaasta työstä.