Sepidar Va Viz| پادکست سپیدار و ویز

در این قسمت، من و مامان و ویززز در مورد برگزار کردن جشن تیرگان مشورت کردیم. بعضی از قصه‌های قدیمی، معتقد هستند که تیرگان روزی هست که تیر یا تیشتر که مسئول باران در طبیعت بوده در مبارزه‌ای جانانه اپوش دیو خشکسالی رو شکست میده و باران می‌باره. بعضی از قصه‌های قدیمی هم معتقد هستند که اون روز، روزی بوده که آرش کمانگیر برای مشخص کردن مرز ایران و توران همه انرژیش رو می‌گذاره و اون تیر سرنوشت ساز رو از کمان رها می‌کنه.

Show Notes

در این قسمت، من و مامان و ویززز در مورد برگزار کردن جشن تیرگان مشورت کردیم. بعضی از قصه‌های قدیمی، معتقد هستند که تیرگان روزی هست که تیر یا تیشتر که مسئول باران در طبیعت بوده در مبارزه‌ای جانانه اپوش دیو خشکسالی رو شکست میده و باران می‌باره. بعضی از قصه‌های قدیمی هم معتقد هستند که اون روز، روزی بوده که آرش کمانگیر برای مشخص کردن مرز ایران و توران همه انرژیش رو می‌گذاره و اون تیر سرنوشت ساز رو از کمان رها می‌کنه.

What is Sepidar Va Viz| پادکست سپیدار و ویز?

سلام بچّه‌ها
من سپیدار هستم. این برنامه‌ی ماست. من، مامانم و دوست جدیدم، ویززز. هفته ای یک بار، پنج شنبه ها، از خودمون، زندگی‌مون و فکر‌ها‌مون براتون تعریف می‌کنیم. من و مامانم و ویززز عاشق این هستیم که شماها باهامون در ارتباط باشید. چرا؟ چون این‌طوری می‌تونیم با هم دوست بشیم و چی بهتر از پیدا کردن دوستان جدید؟!