מלחמות היהודים" עם ירון לונדון"

ב-1903 מתכנס הקונגרס הציוני השישי, נשיא הקונגרס הוא בינימין זאב הרצל, שמנסה להשיג לעם היהודי פיסת אדמה, אפילו מדינת חסות. מאמציו לא נושאים פרי אצל הסולטן התורכי, אבל הבריטים מעניקים להסתדרות הציונית מעמד בעל חשיבות עצומה, מבחינה פוליטית, "נציגת היהודים". פרופ' אלרואי יתאר את מצד היהודים בשנים ההם והרעיונות השונים שעלו.

Show Notes

ב-1903 מתכנס הקונגרס הציוני השישי, נשיא הקונגרס הוא בינימין זאב הרצל, שמנסה להשיג לעם היהודי פיסת אדמה, אפילו מדינת חסות. מאמציו לא נושאים פרי אצל הסולטן התורכי, אבל הבריטים מעניקים להסתדרות הציונית מעמד בעל חשיבות עצומה, מבחינה פוליטית, "נציגת היהודים". פרופ' אלרואי יתאר את מצב היהודים בשנים ההם והרעיונות השונים שעלו. 
ירון לונדון בראיון עם פרופ' גור אלרואי, היסטוריון המתמחה בתולדות העם היהודי בעת החדשה ובחקר ההגירה, רקטור אוניברסיטת חיפה

What is מלחמות היהודים" עם ירון לונדון"?

מלחמות היהודים עם ירון לונדון