Günün ve Güncelin Edebiyatı

Mehmet Mahsum Oral ile "Barbarlarla Beklerken" kitabını konuşuyoruz.

What is Günün ve Güncelin Edebiyatı?

Romanlar, hikâyeler, kahramanlar... (Hazırlayan ve sunan: Seval Şahin)