Ghesseha | پادکست قصه‌ها

کودک سیاه‌پوست ۱۳ ساله‌ای هم وارد اتاق حضرت عبدالبهاء شد؛ اونم درست در روزگاری که سیاه‌پوستان آمریکا اجازه‌ ورود به جمع‌های سفیدپوستان رو نداشتن.

Show Notes

کودک سیاه‌پوست ۱۳ ساله‌ای هم وارد اتاق حضرت عبدالبهاء شد؛ اونم درست در روزگاری که سیاه‌پوستان آمریکا اجازه‌ ورود به جمع‌های سفیدپوستان رو نداشتن.

What is Ghesseha | پادکست قصه‌ها?

قصه‌ها به مناسبت صدمین سال صعود حضرت عبدالبهاء توسط پارسا فنائیان تهیه شده. در این برنامه، باربد روحانی و مهران ایمانی برای ما قصه‌هایی از زندگی حضرت عبدالبهاء را تعریف می‌کنند تا ما بیش‌تر با زندگی آن حضرت آشنا بشیم