RøverRadion

#S7E23 Har innsatte samme helseproblemer som de på utsiden?
Forsker Ann-Chatrin Leonardsen er på besøk i Oslo fengsel og de tar for seg helse i fengsel. 

Musikken i RøverRadions podkast er laget av Trond Kallevåg. RøverRadion er en veldedig organisasjon. Følg oss på Twitter, Facebook og Instagram, og gå på Røverhuset.no for å finne ut hvordan du kan støtte.

What is RøverRadion?

Norsk fengselsradio som lages fra innsiden av murene med innsatte bak mikrofonen.