מלחמות היהודים" עם ירון לונדון"

אף תנועת שיחרור לאומית, מאז התעוררות העמים, לא הצליחה להשריש את שפתה העתיקה, זולת התנועה הציונית. המפעל להשרשת העברית התחיל בקבוצה קטנה מבין אנשי העלייה הראשונה, בעיקר מורים, המפורסם ביניהם היה אליעזר בן יהודה.
מתחילת העלייה הראשונה ועד מלחמת העולם הראשונה נמנו רק כמה עשרות משפחות שדיברו עברית בבתיהם.
שיחה עם דוקטור נטע דן, חוקרת במזכירות המדעית של האקדמיה ללשון העברית.

What is מלחמות היהודים" עם ירון לונדון"?

מלחמות היהודים עם ירון לונדון