Samfunnsoppdraget

I første del av denne dobbeltepisoden viste Morten Hammerborg oss hvordan det var å vokse opp i Nylandsveien. I denne delen setter han seg ned med Samfunnsoppdraget for å diskutere hva det betyr å komme fra et sted. Hvordan kan vi forstå de ulike måtene vi knytter oss til stedet vi bor på? Har det noe å si å være glad i stedet du kommer fra – eller stedet hvor du bor?

Show Notes

Samfunnsoppdraget er en podkast om forskning fra Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett på Høgskolen på Vestlandet. 
Podkasten lages av meg, Inge Andersland, i samarbeid med Medielab.
Produsent og regi: Øyvind Fosse, lydarbeid ved Kjartan Grønhaug.
 
Se mer Morten Hammerborg sin forskning her: https://www.hvl.no/person/?user=Morten.Hammerborg
Les mer om Bergenseren i Hammerborg sin bok: https://www.universitetsforlaget.no/bergenseren

What is Samfunnsoppdraget?

Liker du å høre på når folk som har peiling, snakker om det de kan? Jeg heter Inge, og for meg er det noe av det kjekkeste jeg vet. Podkasten Samfunnsoppdraget er en bro mellom deg som hører på og forskerne på Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett på Høgskulen på Vestlandet. De er en gullgruve av kunnskap og perspektiv – og de har peiling. På sine ting. Og det er det vi skal snakke med de om.