Safar Haye Tip Tipi | سفرهای تیپ تیپی

میدونین چه حیوونی در بندر ترکمن خیلی معروفه؟ چه غذاهای مخصوصی هست که ترکمن ها درست میکنن؟ سوغات بندر ترکمن چی هست؟
تیپ تیپی این بار به شمال ایران و به بندر ترکمن رفته و برای بچه‌ها از دیدنی‌های این شهر تعریف میکنه.

Show Notes

میدونین چه حیوونی در بندر ترکمن خیلی معروفه؟ چه غذاهای مخصوصی هست که ترکمن ها درست میکنن؟ سوغات بندر ترکمن چی هست؟ تیپ تیپی این بار به شمال ایران و به بندر ترکمن رفته و برای بچه‌ها از دیدنی‌های این شهر تعریف میکنه.

What is Safar Haye Tip Tipi | سفرهای تیپ تیپی?

این مجموعه تلاش می‌کند کودکان ایرانی را در جستجوی اولیه‌شان برای شناخت بیشتر سرزمین مادری یاری دهد. به امید اینکه این شروعی برای شناخت و آشنایی بیشتر با فرهنگ غنی این آب و خاک در سال‌های آینده زندگی باشد و نیز فرصتی را ایجاد نماید برای بهره بردن از غنای فرهنگی آن از همان سنین کودکی.