Hälso- och sjukvårdspodden

Läkaren som jobbat världen över med att analysera och förbättra hälso- och sjukvård är poddens första avsnitt på engelska men också ett avsnitt där vi tittar på Sverige och svensk hälso- och sjukvård ur en global lins.

What is Hälso- och sjukvårdspodden?

Med patientens behov i fokus och ett starkt internationellt perspektiv vill Forum för Health Policy genom podden stärka analysen av hälsopolitiken i Sverige och bidra till nya tankar och bistå beslutsfattare och politiker med kunskap och möjliga policy- och handlingsalternativ.