Skumma Kultur

I dagens sending har Stian og Kjersti pratet om den nye storsatsingen til TV2 "Norges nye megahit". Men er den egentlig en hit for Stian og Kjersti?
Stian forteller om, sin skuffelse over serien "The great north", er den verdt å se?
Og hvorfor mener de at vi burde innføre thanksgiving i Norge? For å finne ut av det må du høre dagens sending.

Show Notes

I dagens sending har Stian og Kjersti pratet om den nye storsatsingen til TV2 "Norges nye megahit". Men er den egentlig en hit for Stian og Kjersti? Stian forteller om, sin skuffelse over serien "The great north", er den verdt å se? Og hvorfor mener de at vi burde innføre thanksgiving i Norge? For å finne ut av det må du høre dagens sending.

What is Skumma Kultur?

I over 30 år har skumma kultur strømmet ut av radioapparater rundt omkring i Oslo. I takt med tiden har programmet endret seg og variert mye, men temaet har alltid vært det samme: Kultur, i ordets bredeste forstand.

Hver hverdag fra 9 til 10 hjelper vi deg å navigere i kulturjungelen. Om det så handler om musikk, kunst, litteratur, dans, teater eller alle slags andre former for høy- og lavkultur. I en time hver mandag til fredag tar vi deg med ned veier du ikke visste fantes, dunkle gater du ikke tør å gå ned alene og stier du trodde var gjengrodd og bortglemt.