Flow Akatemia

Taiteen tohtori, tutkija ja tietokirjailija Asta Raami saapui etäyhteyden päähän keskustelemaan intuitiosta. Keskustelun aikana avataan mitä intuitiolla tarkoitetaan, mitä se ei ole, millaisia mahdollisuuksia intuition hyödyntäminen tarjoaa sekä tapoja kasvattaa omia valmiuksiaan kuunnella sen ääntä. Keskeisiä teemoja ovat ongelmanratkaisu, visionääriys sekä kahden ajattelutavan, intuition ja päättelyn, erojen ymmärtäminen ja yhteispelin parantaminen. ‍

Jakson sivu ja shownotesit: www.flow-akatemia.fi/podcast/asta-raami-intuitio-ja-flow

[02:41] Milloin olit viimeksi flow'ssa? [06:00] Kuinka päädyit intuition pariin? [16:00] Mitä intuitio on ja ei ole? [27:15] Mitä "hyötyä" intuitiosta on ja miten se eroaa päättelystä? [36:00] Havainnoinnista ja näkemisen tärkeydestä [44:45] Mistä taidoista älykäs intuitio koostuu? [52:00] Tuntemuksen ja tunteen eroista [60:04] Kuinka päästään ulos boksista? [72:20] Ensin tutkimus, sitten epäily [82:20] Ylianalysointi vähentää intuition tarkkuutta [85:00] Intuition ja flow'n suhde [97:00] Loppuwräpit

Intron bitti: https://soundcloud.com/l-ba

What is Flow Akatemia?

Podcast, joka keskittyy jakamaan moninäkökulmaisesti ajatuksia ja oppeja flow-tilasta ja viisaasta työstä.