מלחמות היהודים" עם ירון לונדון"

השיחה הפעם תיסוב סביב סוף המאה ה-8 לפנה"ס, תקופת מלכותו של חזקיהו מלך יהודה, היא גם סופה של הממלכה השכנה, ממלכת ישראל. אויבה הנורא של שתי הממלכות, האימפריה האשורית ומלכה סנחריב.

Show Notes

השיחה הפעם תיסוב סביב סוף המאה ה-8 לפנה"ס, תקופת מלכותו של חזקיהו מלך יהודה, היא גם סופה של הממלכה השכנה, ממלכת ישראל. אויבה הנורא של שתי הממלכות, האימפריה האשורית ומלכה סנחריב.
ירון לונדון בראיון עם פרופ' שון זליג אסטר מהמחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה ע"ש מרטין זיס באוניברסיטת בר אילן

What is מלחמות היהודים" עם ירון לונדון"?

מלחמות היהודים עם ירון לונדון