The Code Behind

The Code BehindEpisode 2
Episod 1: TinyStuff - OpenSource bibliotek för Xamarin och .NET
1x
Episod 1: TinyStuff - OpenSource bibliotek för Xamarin och .NET
By Daniel Hindrikes & Johan Karlsson • View the Website

I den här episoden gästas vi av vår kollega Mats Törnberg och pratar om de OpenSource bibliotek vi har utvecklat för Xamarin och .NET i allmänhet.

Var är TinyPubSub, TinyMvvm och TinyCache med flera? Och hur jobbar vi med OpenSource.

Skicka gärna feedback på facebook och twitter eller till info@thecodebehind.net.

Länkar

http://tinystuff.se (GitHub)
https://karl-henrik.se/2017/Losely-coupled-Asp.NET-WebApi-with-TinyPubSub/

Broadcast by

I den här episoden gästas vi av vår kollega Mats Törnberg och pratar om de OpenSource bibliotek vi har utvecklat för Xamarin och .NET i allmänhet.

Var är TinyPubSub, TinyMvvm och TinyCache med flera? Och hur jobbar vi med OpenSource.

Skicka gärna feedback på facebook och twitter eller till info@thecodebehind.net.

Länkar

http://tinystuff.se (GitHub)
https://karl-henrik.se/2017/Losely-coupled-Asp.NET-WebApi-with-TinyPubSub/

I den här episoden gästas vi av vår kollega Mats Törnberg och pratar om de OpenSource bibliotek vi har utvecklat för Xamarin och .NET i allmänhet.

Var är TinyPubSub, TinyMvvm och TinyCache med flera? Och hur jobbar vi med OpenSource.

Skicka gärna feedback på facebook och twitter eller till info@thecodebehind.net.

Länkar

http://tinystuff.se (GitHub)

https://karl-henrik.se/2017/Losely-coupled-Asp.NET-WebApi-with-TinyPubSub/

What is The Code Behind?

En podcast om kod av Daniel Hindrikes och Johan Karlsson!