אמונה בעידן הספק

אמונה ומסורת, דעת הרוב ודעת הרב

Show Notes

שיחה זו עוסקת בתכנים מסורתיים של אמונה וריבוי הפנים שהיא לובשת בהתאם למגוון התכנים הממלאים אותה. עם זאת, למסורות יש קווים משותפים, שהעיקרי בהם הוא הדרישה להסתלק מן הספק, לעשות לך רב ולהכנע ולהתבטל בפני דעתו
ניתן להזמין עותק מודפס או אלקטרוני של הספר "אמונה בעידן הספק" אצל רינה פלד 0547-363005

What is אמונה בעידן הספק?

תוכן הסדרה: קרדולוגיה של המציאות: צורתה ותכניה של אמונה. אמיתות קאנוניות מול אמיתות חלקיות המגששת אחרי הבנה. המבנה התודעתי של האמונה, ליפופה של המציאות בתודעה ובורותו המהותית של היחיד הארוג וספון בתודעתם של אחרים כפי שזו משתקפת בתודעתו. סדרה זו בוחנת את האמונה מכל צדדיה וסוקרת את ברירות המחדל של האמונה בעידן הספק.
ניתן להזמין עותק מודפס או אלקטרוני של הספר "אמונה בעידן הספק" אצל רינה פלד 0547-363005