BluPodden

Kva er leik, og kva er det som skjer med barn som leiker? I denne episoden ser vi på leikens plass i barn sitt liv.
Medvirkende: Førstelektor Dag Skram og høgskulelektor Eivind Rogne.

Show Notes

https://www.hvl.no/Vestibylen/ansattside/

What is BluPodden?

Kvardagsliv i barnehagen. Produsert av Høgskulen på Vestlandet