Khabar Khush خبر خوش

در تمام مراحل ما توسط مرگ مسیح نجات یافته‌ایم. در گذشته و یکبار برای همیشه، گناه ما توسط خود مسیح پرداخت شده است. ما تنها توسط ایمان عادل شمرده شده‌ایم. در زمان حاضر، مرگ مسیح حضور و قدرت روح خدا را در ما استوار می‌سازد تا ما را روزانه از پیروزی و آلودگی گناه نجات بخشد. و در آینده، خون مسیح ریخته شده بر صلیب خواهد بود که،‌ما را از خشم  خدا محافظت کرده و ما را به درجه کمال و شادمانی می‌رساند. خشم خدا بخاطر این است که همه ما گناه کردیم و از جلال او محروم مانده ایم. 
برنامه هفتگی پادکست خبر خوش
شنبه: تحقق پیشگوی های عهد عتیق که در مورد عیسی مسیح است 
یک شنبه: موعظه یا درسی از دیگر معلمین 
دوشنبه: فصلی از کتاب جان پایپر 
سه شنبه: سرود پرستشی
چهار شنبه: 
پنج شنبه: فصلی از کتاب جان پایپر
جمعه: 

What is Khabar Khush خبر خوش ?

در سری جدید پادکست های خبر خودش تلاش ما این خواهد بود تا موضوعات مهم ایمان مسیحی را برسی کنیم و راهی باشیم برای شما عزیزان تا در ایمان خود رشد کرده و ثمر بیاورید و ارزوی ما این است که آن عده از عزیزانی که هنوز خداوند را به عنوان منجی و نجات دهنده خود قبول نکرده اند قبول کنند و به مسیح عیسی ایمان آورند و زندگی خود را به او بدهند.