Sepidar Va Viz| پادکست سپیدار و ویز

هفته پیش ما در مورد این حرف زدیم که در آینده باید با دوستان و همسایگانی که توی کارهایی مثل جمع آوری زباله باهامون همراه می‌شوند، مشورت کنیم. همین شد که حس کردیم نیاز داریم بیشتر در مورد مشورت فکر کنیم، تو آرشیو برنامه‌ها، دیدیم قبلا در برنامه دنیای زیبای ما یک قسمت، در مورد این موضوع صحبت شده، پس با هم بهش گوش کردیم.

Show Notes

هفته پیش ما در مورد این حرف زدیم که در آینده باید با دوستان و همسایگانی که توی کارهایی مثل جمع آوری زباله باهامون همراه می‌شوند، مشورت کنیم. همین شد که حس کردیم نیاز داریم بیشتر در مورد مشورت فکر کنیم، تو آرشیو برنامه‌ها، دیدیم قبلا در برنامه دنیای زیبای ما یک قسمت، در مورد این موضوع صحبت شده، پس با هم بهش گوش کردیم.

What is Sepidar Va Viz| پادکست سپیدار و ویز?

سلام بچّه‌ها
من سپیدار هستم. این برنامه‌ی ماست. من، مامانم و دوست جدیدم، ویززز. هفته ای یک بار، پنج شنبه ها، از خودمون، زندگی‌مون و فکر‌ها‌مون براتون تعریف می‌کنیم. من و مامانم و ویززز عاشق این هستیم که شماها باهامون در ارتباط باشید. چرا؟ چون این‌طوری می‌تونیم با هم دوست بشیم و چی بهتر از پیدا کردن دوستان جدید؟!