Flow Akatemia

Jussi ja Lauri keskustelevat valmentavan itsensä johtamisen merkityksestä nykypäivän (työ)elämässä sekä tavoista kuinka omaa itsensä johtamista voisi kehittää valmentavamman otteen mukaiseen suuntaan. Keskustelun aikana avataan mitä itsensä johtamisella tarkoitetaan, miten sitä on perinteisesti toteutettu sekä miten valmentava ote eroaa näistä tavoista esimerkiksi taustafilosofian ja metodiikan suhteen.
Jakson sivut ja opit: www.flow-akatemia.fi/podcast/mita-on-valmentava-itsensa-johtainen
Jakso Youtubessa: https://youtu.be/yQqBYt1zPkU
Show notes: [03:00] Mitä on itsensä johtaminen ja mikä merkitys sillä on?[15:00] Mitä on valmentava itsensä johtaminen ja miten se eroaa perinteisimmistä malleista?[49:00] Reflektion merkitys valmentavassa itsensä johtamisessa[58:00] Sisäinen puhe[64:00] Miten viedä omaa työtään valmentavampaan suuntaan?’[80:00] Miten Flow Akatemia voi auttaa?

What is Flow Akatemia?

Podcast, joka keskittyy suomalaisten urheilun, taiteen ja työn huipputekijöiden kokemuksiin ja näkemyksiin flow-tilasta.