17-målspodden

Siri og Knut snakker med Inger Marie Vik om hennes rykende ferske masteroppgave ved HVL. Hele oppgaven hennes er en grundig, søkende og reflekterende reise inn i en omfattende og kompleks tematikk, og til og med i tittelen bruker hun spørsmålstegnet: «Et bærekraftig bibliotek?».

Det handler om - hold deg fast - om å undersøke hvilket potensial Bærekraftsbiblioteket har som nettsted og undervisningsopplegg med en litterær og samtalebasert tilnærming for å forstå FNs bærekraftsmål. Oppgaven henter erfaringer og synpunkter fra fire norsklærere i barneskolen, og den adresserer også hvilke utfordringer og muligheter som ligger i at opplegget er formidlet nettopp på en nettside. Målgruppen for opplegget er barn i alderen 6-12 år.

Blant funnene er at Bærekraftsbiblioteket faktisk kan bidra til å øke lærernes evne til å integrere bærekraft i sine undervisningsopplegg, og at konseptet kan ha en god tverrfaglig faktor også langt utover norskfaget.
Knut deler dessuten sine refleksjoner og nye perspektiver som kom ut av hans lesing av oppgaven.

Du finner selve Bærekraftsbiblioteket her:
https://www.fn.no/undervisning/undervisningsopplegg/5-7-trinn/baerekraftsbiblioteket

Veileder for oppgaven var Lykke Guanio-Uluru.

What is 17-målspodden?

Hva kan bærekraftig utvikling - eller bærekraft - handle om? De 17 bærekraftsmålene spenner bredt. Det handler om klima og miljø, men det handler også om helse, om anstendig arbeid, om likestilling og om bærekraftige lokalsamfunn - for å nevne noe. Med 17-målspodden er målet å gjøre bærekraft-tematikken mer forståelig, samtidig som kompleksiteten ikke skal forenkles.
Programvertene Siri og Knut ønsker å skape både refleksjoner og ny innsikt.

Du inviteres til å gi innspill og tilbakemeldinger til knut.vindenes@hvl.no.