Hälso- och sjukvårdspodden

Med en bakgrund från både Karolinska, militären och BCG och en vilja att förändra vården för vi idag ett samtal kring dagens och framtidens vård genom en digital lins. Andreas Ringman Uggla är både vidsynt och visionär och lyfter på många viktiga stenar!

What is Hälso- och sjukvårdspodden?

Med patientens behov i fokus och ett starkt internationellt perspektiv vill Forum för Health Policy genom podden stärka analysen av hälsopolitiken i Sverige och bidra till nya tankar och bistå beslutsfattare och politiker med kunskap och möjliga policy- och handlingsalternativ.