KYBcast - podcast NPI ČR

Film "V síti" upozornil na problematiku sexuálně závadného chování na webu. Ale víte o tom, že tyto věci se dějí i v on-line hrách? V tomto díle se tedy podíváme na Roblox a další on-line hry v kontextu sexuálních predátorů.

Show Notes

Co je to Roblox

Roblox (NYSE: RBLX - 38,3 miliardy dolarů) je platforma pro online hraní dětí, zpravidla ve věku od šesti do čtrnácti let. Aktuálně je to nejhranější online hra, i když tento termín je trochu nepřesný– jo roblox se spíše herní klient, a jednotlivé hry vytvářejí jeho uživatelé.

V Robloxu můžete najít různé hry od klasických skákaček, RPG her na hrdiny až po různé závody a výzvy. Najdete zde i oficiální hry, jako například střílečku střílečku se zbraněmi NERF a spousta firem používá Roblox jako reklamní platformu pro své výrobky. Proto je to také přední platforma pro sexuální predátory či pedofily.

Nechceme Roblox démonizovat, týká se to každé úspěšné hry a platformy. A proč se tito predátoři zaměřili na hry? Hry, na rozdíl od sociálních sítí nemají tak vyspělé mechanismy na odhalování nežádoucího chování uživatelů. Pravda je taková, že tento problém se týká i Minecraftu a dalších her.

Zatímco někteří rodiče kontrolují svým dětem SMS zprávy a komunikaci na sociálních sítích, komunikace ve hrách obvykle nemá uloženou historii a při hraní her rodič dítě zpravidla fyzicky nekontroluje.

Podobně však komunikace ve hrách může sloužit i k bohulibým účelům, například při začínající invaze na Ukrajinu psali ukrajinské děti svým ruským spoluhráčům přes herní chaty, které nepodléhají cenzuře, a posílali jim odkazy, které měly ukázat svým rodičům, aby věděli, co se na Ukrajině děje.

 
Příklady sexuálního obtěžování

Nejedná se pouze o sexuální predátory či groomery, ale součástí každé populární platformy je vždy i příliv podvodníků, kteří se snaží vylákat z uživatelů (dětí) i citlivé údaje, či údaje pro přístup k jejich účtu aby je mohli zcizit či využít k dalším podvodům.

Sexuální predátory se pokusí dítě nejprve kontaktovat pomocí hry, následně komunikace přichází na nějaký soukromější kanál jako je Telegram či Discord. Níže uvádím mé několik příkladů které byly v zahraničí s Robloxem spojené.

Například 29letý odsouzený pedofil Owain Thomas "přiměl 150 dětí k nějaké formě sexuální aktivity pomocí Robloxu". Šedesát z těchto dětí bylo mladších 13 let a v mnoha případech Owain Thomas používal herní měnu Robloxu – tzv. Robux, k nalákání dětí. V jednom případě Owain Thomas zaplatil desetileté oběti 400 Robuxů (5$ = cca 100 Kč) za to, aby vykonala sexuální akt, zatímco ji sledoval přes webovou kameru.

V červnu 2021 byl 18letý Ron Machluf obviněn z používání Robloxu "k lákání a páchání sexuálních trestných činů na několika dívkách ve věku od 7 do 12 let". Podle obvinění Machluf kontaktoval dívky na chatu hry a nabízel jim Robux výměnou za částečně nahé fotografie.
 
V srpnu 2021 byl obviněn 61letý John Mathew Piecuch, který se na Robloxu vydával za 13letého chlapce. "Kontaktoval dvanáctiletou dívku a vyžádal si sexuálně explicitní fotografie jí a jejího pětiletého sourozence". Po zatčení vydal úřad šerifa okresu Carroll varování, v němž upozornil rodiče, že Roblox "je hojně využíván dětmi základního věku".

V robloxu byla nalezena spousta nevhodných místností, kde děti musely plnit různé úkoly – napodobování sexuálního aktu, svlékání avatarů a bylo detekováno dokonce i znásilnění avatara sedmileté holčičky.

K těmto činnostem jsou děti obvykle motivovány tím že jsou jim nabídnuty robuxy– herní měna kterou mohou dále používat. Výjimkou však není ani vydírání dětských uživatelů v klasickém stylu sextingu, kdy v případě že dítě udělá něco nevhodného, je jim následně vyhrožováno a požadován další sexuálně explicitní obsah, pod pohrůžkou toho že predátor dítěti udělá zle.


Obrana
 
Roblox tvrdí, že má "velký, odborně vyškolený tým s tisíci členy, který se věnuje ochraně našich uživatelů a nepřetržitě monitoruje nevhodný obsah". Je to pravda a tento ten tým byl v poslední době také posílen. Rodiče mají robloxu několik možností jak své děti chránit, například zakázat zobrazování věku v profilu (aby nebylo na 1 pohled jasné že jde o dítě), dále také možnost moderovat chat a komunikaci. Zajímavou funkcí je například detekce nahatých avatarů.

Není dobré ale nechávat obranu pouze na automatizovaných systémech. Základem všeho je mít dobře nastavený vztah rodič– dítě AO problematice s dětmi preventivně mluvit a poučit je jak se správně chovat. Je důležité dětem vysvětlit že nikdy nesmí poslat jakoukoliv sexuálně explicitní fotografie komukoliv, nebo by následně mohly být snadno vydíratelné.

Stejně tak je potřeba poučit je o problematice bezpečnosti uživatelského účtu – nikdy nikomu nedávat své uživatelské jméno a heslo, vysvětlit jim, že robuxy zdarma nikdy nedostanou, a jakýkoliv portál, kam by se kvůli nim přihlásily, by vedl ke zcizení jejich účtu, o který by následně přišly.

Stejně tak je dětem dobré ukázat jaké možnosti má Roblox v případě banování uživatelů, a pokud na dítě někdo naléhá s jakýmikoliv nevhodnými dotazy, dítě by ho mělo zabanovat.

Jakoukoliv nežádoucí aktivitu v Robloxu pak mohou děti i rodiče nahlásit přímo prostřednictvím aplikace. Následně dojde automatizovanými nástroji, případně bezpečnostním týmem k prověření, zda se jedná opravdu o nežádoucí událost a pokud ano, danů účet bude zablokován.

Rodičům pak může pomoci tato stránka, kde se dozví více:

https://corporate.roblox.com/parents/


Stejně tak je potřeba dětem vysvětlit, že se nikdy nesmí stýkat s lidmi které poznaly na internetu bez vědomí rodičů, nebo říkat citlivé věci jako je adresa, jméno příjmení a další identifikátory. Na tuto problematiku v České republice dobře upozornil film V síti.

Nezavrhujte hry

Jaké jsou světlé stránky Robloxu? Nebo bychom ho měli zakázat? 

Stejně jako hry nemůžou za násilné trestné činy spáchané psychicky narušenými jedinci, stejně tak nejsou líhní groomerů a je potřeba k tomu tak přistupovat. Sexuálně nevhodné chování se vyskytuje napříč všemi platformami, od sociálních sítí,  přes hry až po komunikační platformy a samozřejmě také reálný svět. Ve skutečnosti se děti se sexuálně nevhodným chováním setkají mnohem častěji v reálném světě – ve škole, či jiném kolektivu, než na internetu. 

Před psaním tohoto článku jsem na internetu kontaktoval napříč sítěmi (TikTok, Roblox) desítky dětí ve věku od 10 do 18 let během streamů – živého vysílání a položil jsem jim anketní otázku, zda se na dané platformě někdy setkaly se sexuálním obtěžováním.  

Poměr chlapců a dívek byl při dotazování víceméně 50 na 50. Z dotázaných se se sexuálním obtěžováním setkaly většinou dívky, avšak jednalo se maximálně o 20% dotázaných. Z toho se většinou jednalo o sexuálně explicitní dotazy , v ojedinělých případech o nevhodný obsah typu dick pics od spolužáka. 

Dotazování chlapci, obvykle odpovídali ve stylu – “ne nikdy, nejsem holka”, což mě vede k závěru, že se s tímto typem obtěžování v Čechách buď nesetkávají, anebo – což je horší – tuto problematiku bagatelizují, protože si myslí že se jich netýká. 

Dobrou zprávou pak je, že dívky jsou dobře vycvičené v tom, že pokud někdo pokládá dotazy, které se jim nelíbí a přijde jim to nechutné, automaticky takového člověka zabanují. Jedná se o poměrně účinný způsob ochrany, protože takový člověk z tohoto účtu už nemůže dotyčnou kontaktovat a jediným dalším řešením je založit si jiný účet a zkusit to znovu, dokud ho dívka opět nezabanuje. 

Kontaktoval nás uživatel Cykle02, člen ČEPEK s výhradou, že jsme v podcastu použili 8x slovo pedofil v negativním slova smyslu, byť technicky to tak být nemusí. Dle jeho e-mailu Pedofil není označení osob, které spáchaly nebo chtějí spáchat trestný čin sexuálního zneužití dítěte. Také sexuální predátor není označení pro pedofily. Sexuální predátor může byt člověk s pedofilní preferencí, anebo taky nemusí, může se tak to chovat klidně vrstevník, a nebo sexuálně "normální" člověk, který není schopen/ochoten navazovat standardní vztahy. Pokud si někdo chce s dítětem domluvit i osobní schůzku s úmyslem sexuálního zneužití, opět to nemusí být pedofil, ale pro takovéto aktivity se právě používá onen termín (kyber) grooming/groomer.
Vycházeli jsme z ustáleného, byť nepřesného pojmu, kdy v neodborném užití a zvláště masmédiích je často užíváno slovo pedofilie v posunutém významu, jako označení pro sexuální aktivity s dětmi (popřípadě vůbec s osobami pod tzv. zákonnou věkovou hranicí) nebo nakládání s dětskou pornografií (výrobu, držení, šíření, užívání). (zdroj: Wikipedie)
Má pravdu a proto uvádíme situaci z odborného hlediska na pravou míru.

Creators & Guests

Editor
Pavel Matějíček
Geek, blogger, TikToker a nadšenec do IT bezpečnosti.
Editor
Václav Maněna
Učitel, lektor, ajťák, jůtůber a podcaster :-)

What is KYBcast - podcast NPI ČR?

Kybernetická bezpečnost pro učitele, ICT koordinátory a metodiky. Jednoduše, prakticky a srozumitelně s Václavem Maněnou, Pavlem Matějíčkem a hosty.

KYBcast vzniká v rámci Národního plánu obnovy, financování Evropskou unií – Next Generation EU