Karmels hage på St Rita Radio

{{ show.title }}Trailer Bonus Episode {{ selectedEpisode.number }}
{{ selectedEpisode.title }}
|
{{ selectedEpisode.title }}
By {{ selectedEpisode.author }}
Broadcast by

Episode 26

Show Notes

«Det er av avgjørende betydning at sjelen øver seg mye i kjærlighet slik at dens bane raskt kan fullføres her nede og slik at den uten forsinkelse kan få se Gud ansikt til ansikt.»

«Å! Hvilken fred hersker det ikke i sjelen når den hever seg opp over de naturlige følelsene … Nei, ingen glede kan sammenlignes med det den erfarer som virkelig er fattig i ånden. Om han ber om noe han trenger og han er helt ubunden, og man da ikke bare nekter å gi ham det han ber om, men også forsøker å ta fra ham det han har, så følger han Jesu råd: Gi også avkall på kappen om noen skulle be om din skjorte.»

Thérèse av Lisieux: En sjels historie, St. Olav forlag 2014.

What is Karmels hage på St Rita Radio?

En serie på St Rita Radio til inspirasjon for en dypere tro og vennskap med Jesus Kristus gjennom Karmelittordenens spiritualitet og helgener.

Ved Anne Samuelsen, legkarmelitt og opplæringsleder i Karmels sekularorden i Norge.

Karmels hage sendes på www.StRitaRadio.no kl 1730 på torsdager etterfulgt av den hellige messen eller på podkast når det passer deg.

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Vi er veldig takknemlige for alle som støtter radioen økonomisk. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.