Bærekraft i bygg og by

Klimagassregnskap for bygninger rulles ut i alle land, men hvordan ligger Norge an sammenliknet med andre land? Jeg har snakket med Nikita Chhajer Business Development Engineer i One Click LCA Ltd. 
What is Bærekraft i bygg og by?

Bærekraftige bygninger er en podcast der jeg, Anne Sofie Bjelland ved Institutt for Byggfag ved Høgskolen på Vestlandet, snakker med ulike fagfolk som jobber med ulike tema som bringer oss nærmere bærekraftig byggeri. Ny episode hver uke. Produsert av HVL Medielab.