Forskningsdesign og metode

I denne episoden snakker vi om ulike måter å analysere kvalitative data på. Vi snakker også om at datainnsamlingen og analysen foregår samtidig og at analysen er en iterativ (gjentakende) prosess. 

Creators & Guests

Host
Elise Øby
Førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania. Forfatter av boken Research Design. Why Thinking About Design Matters, sammen med Julianne Cheek. Utgitt på Sage Publications.
Host
Mats Persson
Førsteamanuensis i organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Innlandet. Forfatter av boken Hvordan skrive en litteraturgjennomgang? En praktisk guide. Utgitt på Universitetsforlaget.

What is Forskningsdesign og metode?

Mats og Elise snakker om forskningsdesign og metode. Hva det er, hvordan vi gjør det og hvorfor det er viktig. Laget for studenter, forskere og alle andre som synes forskningsdesign og metode er interessant.