Katolsk podkast | St Rita Radio | EWTN Norge

Anders Arborelius OCD: Trosmeditation. Karmeliterna 1987.
Oversettelse: Frøydis Wiik/Karmelittnonnene Totus Tuus, Tromsø
Bønn for våre unge
Hellige Maria, Guds mor, til deg tar vi vår tilflukt
i all vår nød og med alt som tynger oss.
Ta deg av alle svake og små
som ikke har noen annen mor.
Vern om troens gave i dem som har svak tro;
vis din moderlige beskyttelse,
og hjelp de unge til å bevare troens liv.
Hold aldri opp å våke over dem som glir bort
fra din Sønn og hans Kirke, dra dem tilbake til ditt morshjerte med kjærlighetens bånd
og led den frem til Jesu Hjerte. Amen.
Biskop Anders Arborelius OCD
St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Vi er veldig takknemlige for alle som støtter radioen økonomisk. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller kontonummer 3905.10.86949.

Show Notes

Anders Arborelius OCD: Trosmeditation. Karmeliterna 1987.

Oversettelse: Frøydis Wiik/Karmelittnonnene Totus Tuus, Tromsø

Bønn for våre unge

Hellige Maria, Guds mor, til deg tar vi vår tilflukt

i all vår nød og med alt som tynger oss.

Ta deg av alle svake og små

som ikke har noen annen mor.

Vern om troens gave i dem som har svak tro;

vis din moderlige beskyttelse,

og hjelp de unge til å bevare troens liv.

Hold aldri opp å våke over dem som glir bort

fra din Sønn og hans Kirke, dra dem tilbake til ditt morshjerte med kjærlighetens bånd

og led den frem til Jesu Hjerte. Amen.

Biskop Anders Arborelius OCD

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Vi er veldig takknemlige for alle som støtter radioen økonomisk. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller kontonummer 3905.10.86949.

What is Katolsk podkast | St Rita Radio | EWTN Norge?

En podkast fra EWTN Norge. Her finner du prekener, tidebønner og alle podkaster fra EWTN Norge og St Rita Radio. Følg oss på nettsiden www.ewtn.no eller www.katolskpodkast.no.