Flow Akatemia

Jussi ja Lauri virittäytyivät etäyhteyden päähän keskustelemaan flow'sta sisäisessä ja ulkoisessa vuorovaikutuksessa. Keskustelussa pohdittiin millaiset tekijät vaikuttavat vuorovaikutukseemme, millaisista asioista syntyy vuorovaikutuksen kitka sekä miten tätä kitkaa voitaisiin vähentää. Keskeisiä teemoja ovat vuorovaikutuksen monologisuus ja dialogisuus, tilannetaju, palaute, signaali ja psykologinen turvallisuus.

Jakson sivut: www.flow-akatemia.fi/podcast/flow-sisaisessa-ja-ulkoisessa-vuorovaikutuksessa

Show notes:
[04:00] Mitä vuorovaikutus on? Millaiset asiat siihen vaikuttavat?
[21:00] Monologisuus ja dialogisuus
[47:00] Vuorovaikutuksen kitkat
[64:00] Psykologisesta turvallisuudesta ja dialogin totuudellisuudesta
[73:00] Sisäisestä vuorovaikutuksesta ja käytännön lähestymistavoista

Intron biitti: https://soundcloud.com/l-ba

What is Flow Akatemia?

Podcast, joka keskittyy jakamaan moninäkökulmaisesti ajatuksia ja oppeja flow-tilasta ja viisaasta työstä.