The Code Behind

The Code BehindEpisode 3
Episod 2: Källkod, brancher, byggen och deploy
1x
Episod 2: Källkod, brancher, byggen och deploy
By Daniel Hindrikes & Johan Karlsson • View the Website

I denna episoden pratar vi om källkodshantering, branchstrategier, byggen och deploy med fokus på VSTS och Visual Studio AppCenter och även lite Visual SourceSafe.

Återigen gästas vi av vår suveräna kollega Mats Törnberg.

Visual Studio AppCenter: https://appcenter.ms
VSTS: https://www.visualstudio.com/team-services/
Mobile App Tasks av James Montemagno: https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=vs-publisher-473885.motz-mobile-buildtasks#review-details

Broadcast by

I denna episoden pratar vi om källkodshantering, branchstrategier, byggen och deploy med fokus på VSTS och Visual Studio AppCenter och även lite Visual SourceSafe.

Återigen gästas vi av vår suveräna kollega Mats Törnberg.

Visual Studio AppCenter: https://appcenter.ms
VSTS: https://www.visualstudio.com/team-services/
Mobile App Tasks av James Montemagno: https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=vs-publisher-473885.motz-mobile-buildtasks#review-details

I denna episoden pratar vi om källkodshantering, branchstrategier, byggen och deploy med fokus på VSTS och Visual Studio AppCenter och även lite Visual SourceSafe.

Återigen gästas vi av vår suveräna kollega Mats Törnberg.

 

Visual Studio AppCenter: https://appcenter.ms

VSTS: https://www.visualstudio.com/team-services/

Mobile App Tasks av James Montemagno: https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=vs-publisher-473885.motz-mobile-buildtasks#review-details

 

 

What is The Code Behind?

En podcast om kod av Daniel Hindrikes och Johan Karlsson!