Spetspodden

Spetspodden fortsätter att prata med patientinnovatörer från hela landet. Denna gång möter vi Sophie Vrang, Patrik Blomqvist och Annika Stjärnkvist - tre personer som med stort engagemang tagit sig an att utveckla hälso- och sjukvården. Det blir ett samtal om att kunskap är makt och att lita på sin egen förmåga.

What is Spetspodden?

- en podcast av, med och om Spetspatienter