Podcast Filosofie

“Zuivere wiskunde is één van de hoogste kunstvormen; zij bezit een unieke sublimiteit, en een immense waardigheid die voortkomt uit het feit dat haar wereld vrijgesteld is van verandering en tijd. Wiskunde is het enige dat we kennen dat in staat is tot perfectie; wanneer we nadenken over wiskunde, worden we Goden”.

Zo geeft Bertrand Russell uitdrukking aan de contemplatieve troost die hij vond in het abstracte, wiskundige denken.

Hoe probeerde Russell de wiskunde tot logica te reduceren?
Hoe trachtte hij de wiskunde te bevrijden van de paradox die hij zelf ontdekte?
En waarom wordt Russell gezien als grondlegger van de analytische filosofie?

Te gast is Wim Vanrie
De denker die centraal staat: Russell

What is Podcast Filosofie?

Eén filosoof staat centraal. Eén hoofdgast, één side-kick en één presentator gaan over zijn of haar denken in gesprek. Dat is het simpele recept van de Podcast Filosofie van het Centre Erasme.