אמונה בעידן הספק

שיחה זו עוסקת בדיון בלחץ שמפעילים אירועים הסטוריים על המסורות - במיוחד כאשר המציאות בפועל אינה מתיישרת עם תחזיותיה של המסורת

Show Notes

שיחה זו עוסקת בלחץ שמפעילה ההסטוריה על האמונה ובאופן שבו אירועים הסטוריים פועלים כדי להפריך אמונות מסורתיות - באמצעות שינוי המציאות כך שהאמונה מפסיקה לכסותה. שיחה זו אף דנה בפוסט-מודרנה המרחפת מעל עידן הספק ובסובייקט המונגש כמוקד האמת בעידן הספק וכגורם המאחד את הסתירות
ניתן להזמין עותק מודפס או אלקטרוני של הספר "אמונה בעידן הספק" אצל רינה פלד 0547-363005

What is אמונה בעידן הספק?

תוכן הסדרה: קרדולוגיה של המציאות: צורתה ותכניה של אמונה. אמיתות קאנוניות מול אמיתות חלקיות המגששת אחרי הבנה. המבנה התודעתי של האמונה, ליפופה של המציאות בתודעה ובורותו המהותית של היחיד הארוג וספון בתודעתם של אחרים כפי שזו משתקפת בתודעתו. סדרה זו בוחנת את האמונה מכל צדדיה וסוקרת את ברירות המחדל של האמונה בעידן הספק.
ניתן להזמין עותק מודפס או אלקטרוני של הספר "אמונה בעידן הספק" אצל רינה פלד 0547-363005