Bærekraft i bygg og by

I disse dager trer endringer i Teknisk forskrift i kraft. Her innføres klimagassberegninger for bygg for første gang i forskriften. Jeg har snakket med direktør for Avdeling for virkemidler og utvikling i Direktoratet for byggkvalitet, Christine Molland Karlsen

Show Notes

Lenke til Statsbygg sin film "Klimagassregnskap" (fra 2012): https://youtu.be/NvQh91POOlc

What is Bærekraft i bygg og by?

Bærekraftige bygninger er en podcast der jeg, Anne Sofie Bjelland ved Institutt for Byggfag ved Høgskolen på Vestlandet, snakker med ulike fagfolk som jobber med ulike tema som bringer oss nærmere bærekraftig byggeri. Ny episode hver uke. Produsert av HVL Medielab.