Kristent Fellesskap Trondheim

Jesus sier: følg meg så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere!

What is Kristent Fellesskap Trondheim?

Podcaster med bibelundervisning og opptak fra forkynnelse i menighetens samlinger