ישיבת נצר מטעי הרב יהושע וידר פרשת שבוע

What is ישיבת נצר מטעי הרב יהושע וידר פרשת שבוע?

השיעור השבועי של הרב יהושע וידר על פרשת השבוע