Andakter, Bibeltimer og Taler fra pTro

Bibelteksten for Domssøndagen er frå Johannesevangeliet kapittel 9, vers 39-41. Kåre Ekroll taler i eit opptak frå 2019.

Show Notes

Bibelteksten for Domssøndagen er frå Johannesevangeliet kapittel 9, vers 39-41. Kåre Ekroll taler i eit opptak frå 2019. 

What is Andakter, Bibeltimer og Taler fra pTro?

Din kristne radiokanal