Metropoolregio Actueel

Een goedwerkende arbeidsmarkt is noodzakelijk als we kijken naar de ambities in de 80%-versie van de MRA Agenda. Dat is werk in uitvoering en leidt tot uitdagende vragen. Wat voor economie willen we? Hoe zorgen we voor genoeg en de juiste arbeidskrachten en onderwijs. En hoe combineren we functies zodat er ruimte is voor wonen, werken, recreatie en de energietransitie?

In de podcast van de serie Metropoolregio Actueel gaan MRA-bestuurders Floor Gordon (wethouder Amstelveen en lid van het Platform Ruimte) en Chris Jansen (Gedeputeerde provincie Flevoland en lid van het Platform Economie) in gesprek met Frank Kromer. “Er ligt een kans om de arbeidsmarkt zodanig vorm te geven dat we klaar zijn voor de toekomst.”

What is Metropoolregio Actueel?

30 gemeenten, 2 provincies en de Vervoerregio Amsterdam: samen vormen zij de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De MRA werkt aan opgaven die gemeente- en provinciegrenzen overstijgen voor een toekomstbestendige regio. De doelstellingen zijn te vinden in de MRA Agenda, die in het najaar van 2024 weer wordt vernieuwd. Om u te informeren, inspireren en motiveren gaan wij elke drie weken in gesprek met onder anderen bestuurders, wetenschappers en het bedrijfsleven over belangrijke actuele thema’s voor de nieuwe MRA Agenda. Welke uitdagingen krijgt de regio de komende jaren voor de kiezen en welke belangrijke keuzes moeten worden gemaakt?

Een vast onderdeel van de podcast is de rubriek ‘Rondje van de Regio’, waarin luisteraars iedere aflevering kunnen reageren op een stelling. Wilt u ook uw mening geven? Stuur dan uw inbreng of ideeën naar info@metropoolregioamsterdam.nl

Wilt u meer informatie over de MRA of de nieuwe MRA Agenda, ga dan naar onze website www.metropoolregioamsterdam.nl