מלחמות היהודים" עם ירון לונדון"

המירבות שהתחוללו בשנים הראשונות לאחר הקמת המדינה, בקרב ציבור חדור אידיאלים, חברי הקיבוצים.
באותם שנים מנו חברי הקיבוצים 7 אחוזים מהאוכלוסיה והשפעתם בזירה הפוליטית, בביטחון ובתרבות הייתה עצומה.
בשיחה עם ד"ר דורון נדיב, חקלאי, מורה והיסטוריון מהקיבוץ משמר העמק.

What is מלחמות היהודים" עם ירון לונדון"?

מלחמות היהודים עם ירון לונדון