Antroposen Sohbetler

Bilim ve teknolojinin giderek artan hızının insan ilişkilerine ve davranışlarına, yaşam tarzlarına yansıyan çarpıcı değişimi kadar, yaşadığımız çağda orman yangınları, seller, salgınlar, eriyen buzullar kapitalizmin artık sürdürülemez noktaya geldiğinin göstergeleri. Bu durum, insanlık tarihinin bir kırılma noktasında olduğunu yoğun olarak hissettiriyor. Antroposen çağın yaşadığımız gezegene getirdiği en önemli yük, şüphesiz insan nüfus artışı. Bu noktayı mihenk taşı olarak kabul edersek, nüfus artışının da getirdiği yükler var. Çünkü Dünyanın taşıma kapasitesini zorluyoruz. Gezegende yaşayan her bir bileşen bu yükün altında eziliyor. Bunlardan en önemlisi, küresel ısınmaya bağlı iklim değişimi. Buzulları eriten, salgınlara neden olan bu etki insanın sosyal yaşamını da etkiliyor ve elbette bu durum bulunduğumuz dönemde doğayla ilgili yazınları da etkiliyor. Bugün, bu noktadan hareketle, Antroposen çağın tabiat yazını üzerine etkilerini yazar Buket Uzuner ile konuştuk.

What is Antroposen Sohbetler?

Evrimsel biyoloji ve kuş bilimi uzmanı Utku Perktaş, İnsan Çağı’nın getirdiği altıncı kitlesel yokoluşu geçmişten geleceğe irdelerken, biyoçeşitlilik perspektifinden yakın gelecek için çıkarımlarda bulunmak için uzmanlarla bir araya geliyor.