Flow Akatemia

Hyvinvointivalmentaja, mentori ja kirjailija Teemu Syrjälä saapui keskustelemaan kanssamme liikkeestä, kehollisuudesta, turvasta, tunteista, parisuhteista ja virtaavasta ihmisyydestä yleisesti. Monipuolisen keskustelun aikana pureuduttiin muun muassa flow'n tiellä oleviin henkisiin ja fyysisiin blokkeihin, ryhmäflow'n luomiseen sekä kokonaisvaltaisen tunnekokemisen tärkeyteen.

[01:22] Milloin olit viimeksi flow'ssa?
[02:20] Aamun check-in ravistelulla ja hengittämisellä
[04:40] Millainen suhde flow'hun?
[07:10] Miten preppaat flow'ta?
[09:00] Ajatuksia meditatiivisuudesta
[11:35] Läsnäolo ja mukautuminen yllättäviin tilanteisiin
[15:19] Onko kokemuksia tekijästä kokijaksi siirtymisessä?
[17:10] Syvin flow kokemus ja miesten retriiteistä
[19:30] Vetäjän roolista huolimatta yhtälailla oppimassa
[20:40] Miten luot ryhmäflow'ta?
[24:10] Heimouden merkityksestä
[26:50] Miten rakennetaan turvallinen ilmapiiri?
[30:05] Staattinen eläminen ja oleminen tukkii
[32:18] Taistele, pakene.... tai jähmety
[34:57] Millaisia tuntemuksia ennen kuin putoaa flow'hun?
[37:13] Millaisia esteitä flow'lle voi muodostua?
[40:14] Prosessiin keskittyminen ennen tulosta
[44:35] Miten havaitsee irtaantumisen mieleen?
[49:12] Ihmisyys ja flow
[52:00] Kokonaisvaltaisen tunnekokemisen tärkeys
[54:55] Mistä turvan kokeminen tulee?
[61:30] Parisuhde: Plastinen vai kumulatiivisesti rakentuva sosiaalinen konstruktio
[64:35] Parisuhteen flow
[69:13] Avoimuus muutokselle
[76:06] Kuolevaisuus ja loppuläpät‍

What is Flow Akatemia?

Podcast, joka keskittyy jakamaan moninäkökulmaisesti ajatuksia ja oppeja flow-tilasta ja viisaasta työstä.