Popüler Kültür Envanteri

Popüler kültürün içerisinde yer alan alt ve karşı-kültür kavramlarına değindiğimiz bu programda, Julia Kristeva'dan yola çıkarak "bugün başkaldırı ve isyan mümkün mü", sorusuna yanıt arıyoruz.

What is Popüler Kültür Envanteri?

Çağdaş kültürün en yaygın "tüketilen" biçimlerine (edebiyat, müzik, resim, film, dizi) dair güncel tartışmaların sınırlarını aşmaya çalışarak, bu kültürel biçimlerin zamanın ruhu hakkında dile getirdiklerinin kavramsal çalışmalar vasıtasıyla ele alındığı program. (Hazırlayan ve sunanlar: Nilgün Tutal ve Kerem Yalçıner)